yamamotokoljeno

Yamamoto steznik za koljeno

35.00 KM

Količina

Fle­ksi­bi­lni ste­znik dr Ya­mmo­ta sa 32 ma­gne­ta za ko­lje­no.

Ko­lje­no je je­dan od na­jo­pte­rećeni­jih zglo­bo­va ske­le­ta. Već ma­la opte­rećenja i pr­o­mje­ne uzr­o­ku­ju ne­sno­sne bo­lo­ve.

Sje­ti­te se sa­mo sto­ti­na spo­r­ti­sta ko­ji su za­vršili ka­r­i­je­ru zbog pr­o­ble­ma u ovom di­je­lu ti­je­la. Tužno je sje­ti­ti se ve­li­kog br­o­ja lju­di ko­ji život pr­o­vo­de u kući, jer ni­su u sta­nju da sa­vi­ja­ju ko­lje­no i pe­nju se uz ste­pe­ni­ce.